Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Mayer κοπράνων

MAYER-ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Fecal Occult Blood Test, Feces

Είδος Δείγματος

Κόπρανα

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

Μέθοδος

Ανοσοχρωματογραφία

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Αρνητική