23 Μαρτίου 2023
Expand search form

Μεταφορά Δειγμάτων

Βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και των κανόνων ορθής πρακτικής (GMOs) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O)

Η εταιρεία LABNET, σε συνεργασία και με πιστοποιημένους μεταφορείς, για να διασφαλίσει την ποιότητα κατά το προ-αναλυτικό στάδιο και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων φροντίζει για την ασφαλή κι ενδεδειγμένη μεταφορά των δειγμάτων από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια προς τα εργαστήριά της, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000), Ευρωπαϊκή νομοθεσία (94/55/ΕΚ) και τους κανόνες ορθής πρακτικής (GMOs) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O).

Χρησιμοποιούνται οχήματα με ειδική αδειοδότηση  για τη μεταφορά βιολογικών υλικών σε πιστοποιημένες συσκευασίες μεταφοράς (σήμανση UN3373). Γίνεται χρήση ειδικών διακριβωμένων  καταγραφικών θερμομέτρων, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα οποία καταγράφουν τη θερμοκρασία προκειμένου να ελέγχονται και να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς των δειγμάτων.

Η LABNET συστήνει στους συνεργάτες της τα δείγματα να διαχωρίζονται και να τοποθετούνται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη πριν την αποστολή τους στο εργαστήριο.  Στο εργαστήριο αποστέλλονται σε ειδικά κουτιά μεταφοράς (VTC),  στο πυθμένα των οποίων τοποθετείται παγοκύστη για να διατηρεί τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα. Συνιστάται να αποφεύγεται η άμεση επαφή των δειγμάτων με τις παγοκύστες. Για το σκοπό αυτό μεσολαβούν ειδικοί υποδοχείς των δειγμάτων. Τα παραπεμπτικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφάνεια ή φάκελο ξεχωριστά από τα δείγματα. Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται σε ειδικά κουτιά – συσκευασίες (VacuetteTransport container, VTC, biological substance category B) σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι συσκευασίες παρέχονται από τα εργαστήρια της Labnet IAE δωρεάν.

Οι τυπικοί χρόνοι προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των δειγμάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τυπικοί χρόνοι διατήρησης δειγμάτων 18-25 oC 4-8 oC -20 oC
Ορός 6h 24h 10d
Ορός (Γλυκόζη) 10 min 2h 1d
Πλάσμα (EDTA, Ηπαρίνης, Κιτρικά) 2h ΌΧΙ 10d
Ολικό αίμα (Γενική αίματος) 8h ΌΧΙ ΌXI
Ολικό αίμα 8h 7d ΌΧΙ
Ούρα ΌΧΙ 2h ΌΧΙ
Κόπρανα 2h 24h ΌΧΙ
Πτύελα 8h 24h ΌΧΙ
Σπέρμα 30 min ΌΧΙ (άμεση αποστολή)

Τα δείγματα μετά την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων φυλάσσονται για δέκα ημέρες σε ειδικούς χώρους συντήρησης των δειγμάτων με σκοπό την ικανοποίηση των συνεργαζόμενων εργαστηρίων στη ζήτηση συμπληρωματικών εξετάσεων ή επαναλήψεων.