2 Ιουνίου 2023
Expand search form

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πάντοτε δίπλα σας.

Θεσσαλονίκη

Αγίου Δημητρίου 161, ΤΚ: 54638
email: info@labnet.gr
τηλ. 2310 916180
fax. 2310916171

Αθήνα

Αντιγόνης 95, Αθήνα
email:athens@labnet.gr
τηλ. 2168002680-2105120188
fax. 2168092172

Ιωάννινα

3ο χιλ. ΕΟ Ιωαννίνων – Αθηνών
email: ioan_info@labnet.gr
τηλ. 2651066883
fax. 2310916171

Λάρισα

3ο Χιλιόμετρο παλιάς ΕΟ
Λάρισας – Αθήνας
email: larisa@labnet.gr
τηλ.2410232777  fax.2410233111