Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Αθηρωματικός Δείκτης

ΑΘΗΡ-ΔΕΙΚΤ

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Atherogenic Index, Serum

Είδος Δείγματος

Ορός

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

30 μl
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μl)

Μέθοδος

Υπολογιστική

Μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους:

  • διαιρώντας τη συνολική χοληστερίνη με την HDL
  • υπολογίζοντας την αναλογία LDL και HDL

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

<5