Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

5-Υδροξυ-ινδολο-οξεϊκό οξύ

5-HIAA

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

5-Hydroxyindoleacetic Acid, Urine, 24 Hour

Είδος Δείγματος

Ούρα 24ώρου

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

10000 μl
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μl)

Μέθοδος

HPLC

Εκτέλεση

6 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

0-15 mg/24h