Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

5-Νουκλεοτιδάση

5-NU

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

5’Nucleotidase, Serum

Είδος Δείγματος

– Ορός

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

600 μl
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μl)

Μέθοδος

Ενζυμική-Κινητική

Εκτέλεση

72 ώρες (3 εργάσιμες ημέρες)

Τιμές αναφοράς

2-17 IU/L

ΓΕΝΙΚΑ:

  • υψηλές στα νεογνά, μειώνονται στους ενήλικες και αυξάνονται ξανά στους υπερήλικες
  • φυσιολογικά επίπεδα σε όλες τις μορφές της παγκρεατικής νόσου