Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

17-Υδροξυκορτικοστεροειδή ούρων

17-OHCS

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

17-Hydroxycorticosterone, Urine, 24 Hour

Είδος Δείγματος

Ούρα 24ώρου

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

1000 μl
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μl)

Μέθοδος

ELISA

Εκτέλεση

2 εργάσιμες

Τιμές αναφοράς

4-14 mg/24h