2 Ιουνίου 2023
Expand search form

Πακέτα εξετάσεων (beta)

Σύστημα αναζήτησης διαγνωστικών και προληπτικών πακέτων ελέγχου

Ευρετήριο Πακέτων

Κατηγορίες Πακέτων
LONG COVID-19
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Δεν έχουν επιλεγεί εξετάσεις 0 μL

Πληροφορίες

Πακέτο θρομβοφιλίας 8 μεταλλάξεων

20008

Κατηγορία Πακέτου

Αγγλικοί όροι

Thrombophilia, 8 Mutations

Λίστα Εξετάσεων

Αποτέλεσμα

8 εργάσιμες

Πρόσφατα τροποποιημένα