30 Σεπτεμβρίου 2023

Πακέτα εξετάσεων (beta)

Σύστημα αναζήτησης διαγνωστικών και προληπτικών πακέτων ελέγχου

Ευρετήριο Πακέτων

Κατηγορίες Πακέτων
LONG COVID-19
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Υπολογιστής
όγκου δείγματος

Cart is empty 0 μL

Πληροφορίες

Πακέτο θρομβοφιλίας 2 μεταλλάξεων (20004)

20004

Κατηγορία Πακέτου

Αγγλικοί όροι

Thrombophilia, 2 Mutations

Λίστα Εξετάσεων

Αποτέλεσμα

3 εργάσιμες