23 Μαρτίου 2023
Expand search form

Οικονομικά Στοιχεία

Μοναδικός συνδυασμός άριστης ποιότητας εργαστηριακών εξετάσεων με χαμηλό κόστος

H Labnet στηρίζοντας τα Ιατρικά εργαστήρια Βιοπαθολογίας προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό, άριστη ποιότητα εργαστηριακών εξετάσεων με χαμηλό κόστος. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενσωματώνει νέες εξετάσεις και δημιουργεί προϊόντα ώστε τα συνεργαζόμενα Βιοπαθολογικά εργαστήρια να καθίστανται όχι μόνο βιώσιμα αλλά και ανταγωνιστικά σε όλα τα επίπεδα. Στρατηγικά επενδύει στην Ιατρική γνώση, στην ποιότητα και στην τεχνολογική εξέλιξη με σκοπό την παροχή όλο και καλύτερων υπηρεσιών. Εφαρμόζει προωθητικές ενέργειες με επίκεντρο το Βιοπαθολογικό εργαστήριο για αποκλειστικά δική του προβολή.

Το Δίκτυο της Labnet σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προσφέρει διεργαστηριακά σχήματα ελέγχου ποιότητας, με την επωνυμία ELQA (External Laboratory Quality Assesment) σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές για τους συνεργάτες του δικτύου.

Ισολογισμός-2013