30 Νοεμβρίου 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ