Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Μοριακός έλεγχος για νέο κορωνοϊό

SARS-CoV-2 PCR

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Coronavirus (COVID-19)

Είδος Δείγματος

ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Ρινικό επίχρισμα Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό πλαστικό στειλεό (όχι ξύλινο) και τοποθετείται στο ειδικό σωληνάριο με υλικό μεταφοράς.
Φαρυγγικό επίχρισμα
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
Ρινοφαρυγγικό έκπλυμα σε παιδιά Το δείγμα τοποθετείται σε αποστειρωμένο κενό φιαλίδιο
Πτύελα
Υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης
Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

2-10 ml – Αφορά το Φαρυγγικό έκπλυμα

Μέθοδος

Real-Time RT-PCR

Εκτέλεση

1 εργάσιμη

Τιμές αναφοράς

Αρνητικό