Κατάλογος Εξετάσεων

Σύστημα ευρετηρίασης και αναζήτησης εργαστηριακών εξετάσεων

Ευρετήριο Εξετάσεων

  • Καθαρισμός φίλτρων
  • Φιλτράρισμα ανά κατηγορία

Αλφαβητικά

Πληροφορίες

Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη

ACTH

Κατηγορία Εξέτασης

Αγγλικοί όροι

Adrenocorticotropic hormone, Plasma EDTA

Είδος Δείγματος

Πλάσμα EDTA

Ελάχιστη ποσότητα δείγματος

200 μl
(Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μl)

Μέθοδος

ECLIA

Εκτέλεση

Αυθημερόν

Τιμές αναφοράς

Πρωί: 7.2-63.6 pg/ml
Απόγευμα: 5-40 pg/ml