1 Δεκεμβρίου 2023

Dimitrios A. Rousis

Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης ανάπτυξης αλγορίθμου πρόβλεψης καρδιαγγειακών συμβαμάτων

Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης ανάπτυξης αλγορίθμου πρόβλεψης καρδιαγγειακών συμβαμάτων

Τόπος διεξαγωγής Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της LABnet, Αντιγόνης 95Α, Κολωνός Απόρριψη ειδοποίησης Ομιλητές Βιζιριανάκης Ιωάννης: Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας & Φαρμακογονιδιωματικής, Συντονιστής Έργου Τ1ΕΔΚ-02354Χατζηβασιλείου Παναγιώτα: Βιοπαθολόγος, Επιστημονική […]

Read More
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ LABNET: 01/10/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης

Τόπος διεξαγωγής Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της LABnet, Αντιγόνης 95Α, Κολωνός Dismiss this alert. Ομιλητές Βιζιριανάκης Ιωάννης: Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας & Φαρμακογονιδιωματικής, Συντονιστής Έργου Τ1ΕΔΚ-02354Χατζηβασιλείου Παναγιώτα: Βιοπαθολόγος, […]

Read More
ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LONG COVID-19

Πακέτα εξετάσεων Long Covid-19

Η LABNET προσφέρει στους συνεργάτες της δύο πακέτα βασικών εργαστηριακών ελέγχων για τους ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα COVID-19 λοίμωξης, με σκοπό τη διάγνωση και εκτίμηση των καταστάσεων που ενδεχομένως χρειάζονται […]

Read More