ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

www.eibbe.gr/ -  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.hms.org.gr/ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

www.keelpno.gr/ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

www.who.int/en/ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx - EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL

www.cdc.gov - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

www.hpa.org - HEALTH PROTECTION AGENCY (PUBLIC HEALTH ENGLAND)

www.fao.org/ - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

www.istm.org/ - INTERNATIONAL SOCIETY OF TRAVEL MEDICINE

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ - ΦΟΡΕΙΣ

 

www.moh.gov.gr/ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

www.isth.gr/ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.posipy.gr/ - ΠΟΣΙΠΥ

www.peib.gr/ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

www.med.auth.gr/ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ