Οι αλλεργικές ασθένειες εμφανίζουν μεγάλη αύξηση παγκοσμίως σε όλες τις ηλικίες σύμφωνα με τον World Allergy Organization (WAO). Αναγνωρίζονται πλέον ως παγκόσμιο πρόβλημα υγείας και ο WAO συνιστά την εντατικοποίηση των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της βελτιστοποίησης της θεραπείας. Τον αναλυτικό κατάλογο των αλλεργιογόνων που εκτελούνται στα εργαστήρια της Labnet θα τον δείτε εδώ. 

White book